List of Filled GPs

15/10/2019 AT 05:32:50 AM

S.No District Kshetra Panchayat Gram Panchayat
1 BAHRAICH BALAHA BHAWANIYAPUR BANGHUSARI
2 BAHRAICH BALAHA JAGANNATHPUR
3 BAHRAICH CHITAURA BRAGUNNU
4 BAHRAICH CHITAURA DHARSANWA