List of Answered GPs

18/08/2019 AT 12:01:53 PM

S.No District Kshetra Panchayat Gram Panchayat
1 SAHARANPUR BALLIA KHERI BAABRI
2 SAHARANPUR BALLIA KHERI CHIDBANA
3 SAHARANPUR BALLIA KHERI CHUNATI GADA
4 SAHARANPUR BALLIA KHERI LADHURA GUJJAR
5 SAHARANPUR GANGOH GUNGI
6 SAHARANPUR GANGOH NAIN KHERI
7 SAHARANPUR GANGOH RAJPUR LATIFPUR
8 SAHARANPUR GANGOH RANDHERI
9 SAHARANPUR MUZAFFARABAD KHIDKA JUNARDAR
10 SAHARANPUR NANAUTA DADANPUR
11 SAHARANPUR NANAUTA JANDERI
12 SAHARANPUR NANAUTA KATLA
13 SAHARANPUR PUWARKA KHATAULI
14 SAHARANPUR PUWARKA SAMBAKI GUZAR
15 SAHARANPUR RAMPUR MANIHARAN AHMADPUR MUST
16 SAHARANPUR RAMPUR MANIHARAN CHARRO
17 SAHARANPUR RAMPUR MANIHARAN CHEHARI
18 SAHARANPUR SADAULI QADEEM KHERI AHT
19 SAHARANPUR SADAULI QADEEM REHNA
20 SAHARANPUR SARSAWAN ASADPUR
21 SAHARANPUR SARSAWAN BAHLOLPUR