List of Freezed GPs

18/08/2019 AT 12:04:05 PM

S.No District Kshetra Panchayat Gram Panchayat
1 AURAIYA ACHCHALDA HARCHANDPUR
2 AURAIYA ACHCHALDA RURU KALA
3 AURAIYA AJITMAL PHOOLPUR
4 AURAIYA BHAGYANAGAR BADUA
5 AURAIYA BHAGYANAGAR GOPALPUR
6 AURAIYA BHAGYANAGAR UMARI
7 AURAIYA BIDHUNA DONDAPUR
8 AURAIYA BIDHUNA KHAN JAHANPUR CHIRKUA
9 AURAIYA BIDHUNA SARAI PRATHAM
10 AURAIYA ERWA KATRA Nagla Pahadi