List of Freezed GPs

18/08/2019 AT 12:41:40 PM

S.No District Kshetra Panchayat Gram Panchayat
1 SAHARANPUR BALLIA KHERI BAABRI
2 SAHARANPUR BALLIA KHERI CHIDBANA
3 SAHARANPUR BALLIA KHERI CHUNATI GADA
4 SAHARANPUR BALLIA KHERI LADHURA GUJJAR
5 SAHARANPUR GANGOH GUNGI
6 SAHARANPUR GANGOH NAIN KHERI
7 SAHARANPUR NANAUTA JANDERI
8 SAHARANPUR NANAUTA KATLA
9 SAHARANPUR PUWARKA KHATAULI
10 SAHARANPUR PUWARKA SAMBAKI GUZAR
11 SAHARANPUR RAMPUR MANIHARAN AHMADPUR MUST
12 SAHARANPUR RAMPUR MANIHARAN CHEHARI
13 SAHARANPUR SADAULI QADEEM KHERI AHT
14 SAHARANPUR SARSAWAN ASADPUR
15 SAHARANPUR SARSAWAN BAHLOLPUR