List of Un-Freezed GPs

25/08/2019 AT 05:08:57 PM

S.No District Kshetra Panchayat Gram Panchayat
1 SHRAVASTI EKONA bhojpur
2 SHRAVASTI SIRSIYA BISHUNAPUR PADVALIYA
3 SHRAVASTI SIRSIYA genduabhari